021-88638215
021-88638313
Dehghan@kavoshmech.com
info@kavoshmech.com  

           

نمایشگاه مدیریت بحران

نمایشگاه مدیریت بحران

>
نمایشگاه مدیریت بحران

کشور ایران به واسطه موقعیت زمین شناختی و جغرافیایی، در معرض وقوع ‏سوانح طبیعی متعددی قرار دارد. همچنین رخداد سوانح غیرطبیعی در کشور ‏نیز همه ساله موجب از دست رفتن سرمایه های عظیم انسانی و اقتصادی ‏کشور می گردد که بعضا جبران آن امکان پذیر نیست. از این رو در دو دهه ‏اخیر و بخصوص بعد از زلزله 1382 بم، توجه ویژه ای به مقوله کاهش ‏اثرات سوانح در کشور مبذول شده است که مهمترین آن تصویب و ابلاغ ‏سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و کاهش ‏خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه در سال 1384 بوده ‏است. 

برگزاری رویداد جامع مدیریت بحران  نیز در راستای همین برنامه برای بار دوم در سطح ملی و بین المللی در محل نمایشگاه شهر آفتاب با حضور شرکتها و سازمانهای فعال در زمینه ارائه خدمات یا تولید کننده محصولات مرتبط صورت گرفت که شرکت کاوش مکانیزه فن آور یکی از شرکت کنندگان در این رویداد بوده است.

 "حمید رضا فضلعلی" رییس ستاد برگزاری رویداد جامع مدیریت بحران کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شدن عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با مدیریت بحران در کشور است افزود: در شرایط بحران، مدیران می توانند از تجربیات و دانشی که تولید شده بهره ببرند و به طور قطع این نمایشگاه می توان باعث انتقال تجربیات و فعال سازی مجموعه های مختلف در سطوح کشور باشد.
وی عنوان کرد: بلایای طبیعی که در کشور وجود دارد نیازمند ابزار و امکانات خاصی می باشد بر همین اساس برگزاری این رویداد فرصتی ارزشمند است که مجموعه ای از آموزش ها، خدمات و کالاهای مورد نیاز در یک نمایشگاه مورد بازدید قرار گیرد.
مهندس نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور و شخصیت های لشگری و کشوری و بین المللی ازدیگر بازدید کنندگان دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشوربودند
.

نمایشگاه مدیریت بحران

نمایشگاه مدیریت بحران

کشور ایران به واسطه موقعیت زمین شناختی و جغرافیایی، در معرض وقوع ‏سوانح طبیعی متعددی قرار دارد. همچنین رخداد سوانح غیرطبیعی در کشور ‏نیز همه ساله موجب از دست رفتن سرمایه های عظیم انسانی و اقتصادی ‏کشور می گردد که بعضا جبران آن امکان پذیر نیست. از این رو در دو دهه ‏اخیر و بخصوص بعد از زلزله 1382 بم، توجه ویژه ای به مقوله کاهش ‏اثرات سوانح در کشور مبذول شده است که مهمترین آن تصویب و ابلاغ ‏سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و کاهش ‏خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه در سال 1384 بوده ‏است. 

برگزاری رویداد جامع مدیریت بحران  نیز در راستای همین برنامه برای بار دوم در سطح ملی و بین المللی در محل نمایشگاه شهر آفتاب با حضور شرکتها و سازمانهای فعال در زمینه ارائه خدمات یا تولید کننده محصولات مرتبط صورت گرفت که شرکت کاوش مکانیزه فن آور یکی از شرکت کنندگان در این رویداد بوده است.

 "حمید رضا فضلعلی" رییس ستاد برگزاری رویداد جامع مدیریت بحران کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شدن عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با مدیریت بحران در کشور است افزود: در شرایط بحران، مدیران می توانند از تجربیات و دانشی که تولید شده بهره ببرند و به طور قطع این نمایشگاه می توان باعث انتقال تجربیات و فعال سازی مجموعه های مختلف در سطوح کشور باشد.
وی عنوان کرد: بلایای طبیعی که در کشور وجود دارد نیازمند ابزار و امکانات خاصی می باشد بر همین اساس برگزاری این رویداد فرصتی ارزشمند است که مجموعه ای از آموزش ها، خدمات و کالاهای مورد نیاز در یک نمایشگاه مورد بازدید قرار گیرد.
مهندس نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور و شخصیت های لشگری و کشوری و بین المللی ازدیگر بازدید کنندگان دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشوربودند
.


آدرس:  تهران امیرآباد شمالی - نرسیده به بیمارستان قلب - کوچه شهریور - پلاک 25 - واحد 1